Klienci

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE

Budowa ogrodzenia Budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie od strony ul. Rajskiej - Etap II od wejścia głównego do wjazdu na zaplecze .

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, Rzeszów

Wykonanie ogrodzenia Obwodu Utrzymania Autostrady zlokalizowanego przy Węźle Dębica Zachód w ciągu Autostrady A-4 Odcinek Węzeł Tarnów Północ - Węzeł Dębica Wschód.

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie

Wykonanie bramy wjazdowej i furtki przy pawilonie B7. Wykonanie ogrodzenia przy ul. Akademickiej Bocznej i przy ul. Czarnowiejskiej.

33 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Nowej Dębie

Remont budynku 469 na terenie kompleksu 3187.

Gmina - Miasto Rzeszów

Urządzenie strefy dla psów w parku Kmity w Rzeszowie.

PGKiM sp. z o.o. w Nowej Dębie

Modernizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Dębie.